Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share
Ffydd i'n Dydd

Ffydd i'n Dydd (Amlinelliad o'r Ffydd Gristnogol
John Calfin

(Welsh Translation of Calvin's Instruction
and Confession of Faith, 1537)

£2.00 + £0.20 (P&P) = £2.20
78 Pages
Softback
Availability: OUT OF STOCK

[Ordering Information]    [Add to Basket]    [View Basket]


DESCRIPTION

Crynodeb John Calfin (1509-1564) ei hun o argraffiad cyntaf ei Institutio, 1536, yw'r gwaith bychan hwn a gyhoeddwyd yn gyntaf yn y Ffrangeg ym 1537 o dan y teitl Instructionet Confessionde Foy dont on use en l'Eglise de Geneve. Ei amcan wrth gyhoeddi'r gwaith oedd egluro hanfodion Cristnogaeth mewn modd syml a chlir ar gyfer pobl gyffredin Genefa er mwyn eu hadeiladu yn yr efengyl. Y mae'n grynodeb hwylus o brif syniadau'r diwygiwr ifanc, a hefydyn gyflwyniad ardderchog o hanfodion y ffydd didiwygiedig. Ynddo, mynegir calon y ffydd Gristnogol yn ei holl symlder gogoneddus.

Dyma addasiad cyntaf i'r Gymraeg o'r gwaith pwysig hwn. Bydd yn gymorth i ddeall diwinyddiaeth Calfin yn well, yn ogystal a bod yn faes trafod sylfeini'r Ffydd Gristnogol mewn dosbarthiadau eglwysig.