Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Apostoli Hitvallás

 

Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, Ő Egyszülött Fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítteték, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe. Ott ül a Mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinken bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.