Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Skłôd apòstolsczi

 

Wierzã w Bòga Òjca wszëtkòmògącégò,
Stwórcã nieba i zemi.
I w Jezësa Christusa,
Sëna Jegò jedurnégò, Pana Najégò,
jaczi sã pòczął z Dëcha Swiãtégò,
narodzył sã z Mariji Pannë,
ùmãczony za Póncczégò Piłata,
ùkrziżowóny, ùmarł i béł pòchòwóny;
zestąpił do piekłów, trzëcégò dnia zmartwëchwstôł;
wstąpił do nieba,
sedzy pò prawiznie Bòga Òjca wszëtkòmògącégò.
Stądka przińdze sãdzëc żëwëch i ùmarłëch.
Wierzã w Dëcha Swiãtégò,
swiãti Kòscół pòwszéchny,
Swiãtëch przestôwanié,
grzéchów òdpùszczenié,
cała zmartwëchwstanié, żëwòt wieczny.
Amen.