Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Hvad tænker Gud om verden?

Af Angus Stewart

 

BBC dokumentaren "Hvad verden tænker om Gud"1 (26. Februar 2004), stiller en række interessante spørgsmål. Men et endnu vigtigere spørgsmål er, hvad tænker Gud om verden?

Gud erklærer, "Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste" (Rom 3,10-12). Gennem syndefaldet "[...] ligger hele verden under for den Onde" (1 Joh 5,19) og derfor er hele verden strafskyldig over for Gud (Rom 3,6).

Lignende ord siger Kristus imod verden:"[...] Jeg vidner om den, at dens gerninger er onde." (Joh 7,7). "Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde" (Joh 3,19).

Selv, "denne verdens visdom er dårskab for Gud" (1 Kor 3,19) fordi "verden ikke kender ham gennem sin visdom" (1 Kor 1,21). Ved Jesu Kors har Gud "gjort verdens visdom til dårskab" (1 Kor 1,20) og dømt verden (Joh 12,31).

Hvad Gud i Bibelen siger om verden, vil på dommens dag blive uomtvisteligt og offentlig erklæret. På dette tidspunkt vil alle mennesker vide hvor vigtigt der er at tro og tænke ret om den sande og levende Gud, som er os åbenbaret i Hans Søn Jesus Kristus, i den hellige skrift.

Gud har kærlighedens og fredens tanker peget imod Hans udvalgte (Ef 1,4), som Han forsonede gennem Jesus Kristi kors (2 Kor 5,19). De sejrer over den ondsindede verden ved troen på Jesus, Guds Søn (1 Joh 5,4-5), og de vil træde ind i den nye verden, den nye himmel og den nye jord "hvor retfærdighed bor" (2 Pet 3,13).

1"What the World Thinks of God"

For mere på dansk, klik her.