Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Homoszexualitás

Rev. Ron Hanko

Nem túl nehéz elhinni, hogy hosszú évekig a kormányzat és a média szervezett kampányt indított a homoszexualitás „megértéséért". Ennek következményeképp társadalmunkban a homoszexualitást egyre inkább valami „normális" jelenségként fogadták el. Még az egyház is nagyjából megadta magát ennek a témának.

Az, hogy a homoszexualitást a társadalom vagy az egyház elfogadta, még nem jelenti azt, hogy Isten számára is elfogadható. A Biblia világosan szól a homoszexualitásról. És mivel a Biblia Isten Igéje, minden vitát azzal kell kezdeni és lezárni, amit a Biblia mond. Tudod-e, mit mond a Biblia?

A Biblia világosan kijelenti, hogy a homoszexualitás bűn. Lehet, hogy némelyek nem fogadják el, amit a Biblia kijelent, de nincs kétség afelől, hogy ezt tanítja. A Római levél 1. fejezetében, a 26-32 versek például a homoszexualitás „tisztátalan indulatnak" nevezi, és úgy beszél róla, mint ami „természetellenes" ‒ valami, amit Isten el fog ítélni.

Minden érv, miszerint a homoszexualitás genetikailag meghatározott, így senki nem tud rajta változtatni, nem változtatja meg azt, amit Isten mond az Ő Igéjében. Nem hallgathatja el az a keresztyén, aki elhiszi, amit a Biblia ír, hogy mit mond Isten Igéje még akkor sem, ha az egész ügy érzelmileg és politikailag erősen töltött.

Mivel a homoszexualitás bűn, ezért a férfiakat és a nőket Isten haragja alá és az Ő ítéletének árnyékába veti. A Római levél már idézett fejezetéből és verseiből megtudhatjuk, hogy Isten ítélete mind a homoszexualitás, mind más bűnök elkövetői ellen nem más, mint a halál.

Mindazonáltal az, hogy a homoszexualitás bűn, nem zárja ki, hogy a homoszexuálisok vagy akik homoszexuális kívánságokkal küzdenek, üdvözülhessenek. A homoszexualitás nem megbocsáthatatlan bűn. Jézus Krisztus áldozata és halála a segítség és remény minden bűnösnek, aki megbánja bűneit.

Az I Korinthus 6:9-11-ben a Biblia nem csak ezt mondja az Egyház néhány tagjának: „Ilyenek voltatok pedig némelyek!" Azt is mondja: „de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által."

Az érdekel tehát minket a legjobban, hogy akik ezen bűnöktől érintettek, bűnbánatra és Isten előtti bűnvallásra jussanak. Bár azok, akik ilyen vétkekkel terheltettek, Isten kegyelméből mondhassák: „Ilyenek voltunk, de megmosattattunk és megszenteltettünk."

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.