Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

A feltámadott test

Ronald Hanko

A halottak feltámadásával, a feltámadott testtel, vagy a mennyel, Isten népének feltámadás utáni lakhelyével kapcsolatban sok kérdésre nem tudunk választ adni. A Szentírás azonban elegendő információt árul el nekünk ahhoz, hogy hihessünk a test feltámadásában, és tudhassuk azt, hogy ebben reménykedhetünk, és imádkozhatunk érte.

A Szentírás a legrészletesebben az I Korinthus 15-ben beszél feltámadott testünkről. Négy drága igazságot tudhatunk meg innen.

Az első az, hogy a feltámadott test romolhatatlan lesz (v.42, 52). Mentes lesz a bűn minden hatásától (a betegségtől, a haláltól, a sírtól), de nem is lesz többé lehetséges az, hogy Ádámhoz hasonlóan bűnbe és halálba zuhanjon. A romolhatatlan azt jelenti, hogy nem képes megromlani!

A második az, hogy a feltámadott test dicsőséges lesz (v.43). Dicsősége Krisztus dicsősége és Krisztusban Isten dicsősége lesz. „Nyomorúságos testünk” Pál szavaival élve elváltozik, hogy „hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez” (Fil 3:21). Ez a mennyei dicsőség, és a boldog mennyei élet.

A harmadik az, hogy a feltámadott test erős lesz (I Kor 15:43). Az Ézsaiás 40:31 is beszél erről egy kicsit. Szinte elképzelhetetlen, hogy valaki tud úgy futni, hogy nem fárad el, de ez csak csekély része annak, amiben a feltámadás után részünk lehet. Visszakapjuk az Ádám által elvesztett erőket, de ezen kívül még sok mást is kapunk. Képesek leszünk úgy ismerni, ahogy mi is megismertettünk (I Kor 13:12). Mindenekfelett, képesek leszünk bűn nélkül szeretni és szolgálni Istent, és engedelmeskedni Neki. Milyen csodálatos lesz!

Végül, a feltámadott test lelki test lesz (I Kor 15:44). Itt is nehéz megállapítani, hogy pontosan mit ért ezalatt a Szentírás, de legalább azt tudjuk, hogy többé nem leszünk „test és vér”, ehhez a földhöz és az itteni élethez alkalmazkodott test, hanem képesek leszünk azt örökölni, amit test és vér nem örökölhet (v.50).

Azok a változások, amelyek akkor mennek végbe testünkben, amikor a halál porából feltámad, olyan hatalmasok, hogy a Szentírás képeket használ arra, hogy legalább valami elképzelésünk legyen azokról. A búzaszem (egy kicsiny, látszólag élettelen dolog) és az abból kinövő zöld, élő növény egy kis kép arról, hogy hogyan fogunk elváltozni (I Kor 15:37).

Más képek is vannak a teremtésben, amelyek segíthetnek ezt megérteni. Ilyen kép az, amikor a hernyó átalakul pillangóvá. Ez a metamorfózis. A görög metamorfószisz szó megjelenik a Filippi 3:21-ben, ahol magyarul „elváltozásnak” fordítjuk. Ez a szó az egyik, amit a Biblia a feltámadásra alkalmaz. A porban csúszó féregből Isten egyik legszebb teremtménye lesz. A hernyó átváltozik, és mégis ugyanaz a teremtmény, mint előtte.

Amikor a feltámadás e csodáira gondolunk, erre irányul reménységünk, és így kiáltunk: „Uram Jézus, jöjj hamar! Jöjj, és változtasd el nyomorúságos, bűnnel terhelt, halandó és romlandó testeinket, és tegyél minket testben és lélekben Magadhoz hasonlóvá!”

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.