Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Mit gondol Isten a világról?

Rev. Angus Stewart

 

A BBC 2 dokumentumfilmje, a „Mit gondol a világ Istenről” [What the World Thinks of God] (2004 február 26), számos nagyon érdekes kérdést vet fel. Egy még inkább fontosabb kérdés azonban az, hogy: Mit gondol ISTEN a világról?

Isten kijelenti: „nincsen csak egy igaz is. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is” (Róm 3:10-12). A bukás által „az egész világ a gonoszságban vesztegel” (I János 5:19) és „az egész világbűnös Isten előtt” (Róm 3:19, KJV).

Hasonlóan, Krisztus a világ ellen tanúskodik: „én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak” (János 7:7). „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának” (János 3:19).

Sőt, „e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt” (I Kor 3:19) mert „nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent” (I Kor 1:21). Krisztus keresztjében „Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?” (I Kor 1:20), és megítélte a világot (János 12:31).

Azt, hogy mit mond Isten a világról a Bibliában, majd nyilvánosan és vitathatatlanul ki lesz hirdetve az ítélet napján. Akkor majd mindenki tudni fogja, hogy milyen fontos az, hogy mi hiszünk és helyesen gondolkozunk az igaz és élő Istenről, aki a Fiúban, Jézus Krisztusban jelentetett ki a Szentírásban.

Istennek szerető és békességes gondolatai vannak a kiválasztottjainak világa felé (Ef 1:4), akiket megbékéltetett Jézus Krisztus keresztje által (II Kor 5:19). Legyőzik a gonosz világot a Jézusban, az Isten Fiában való hit által (I János 5:4-5), és majd belépnek az új világba, az új égbe és az új földbe „a melyekben igazság lakozik” (II Péter 3:13).

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.