Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Apostolske gaver

Af Ron Hanko

 

De apostolske gaver består af ting som tungetale, mirakler og helbredelser (dem som promovere den såkaldte "Toronto velsignelse" påstår endda også at have apostolsk autoritet til at udfører vildfarelser såsom "den hellig latter"). Burde vi forvente og bede for en manifestation af sådanne gaver i dag?

Vi tror at sådanne gaver, altså som Guds Ånds gaver, ophørte med apostelens død og færdiggørelsen af den hellige kanon. Hvis lignende ting manifestere sig i dag, som altså ikke er det rene bedrag eller psykologiske fænomener, som må de være forårsaget af andre ånder end Helligånden (2 Thess 2,9)

Vi siger dette på baggrund af Skriften selv.

Skriften kalder alle sådanne gaver for "tegnene på en apostel" (2 Kor 12,12). Dette betyder at de kun hørte hjemme i apostlenes dage. Der er faktisk intet Skriftsted hvor udførelsen af disse gaver bliver forbundet andre end apostlene (jf. især ApG 8:14-17). Alene dette burde være tilstrækkelig bevis på at disse gaver ophørte ved den sidste apostels død.

At tro og forsøge gavernes fortsættelse er at benægte Skriftens tilstrækkelighed (2 Tim 3,16-17; Åb 22,18-19).

Westminster Konfessionen siger, "Hele Guds råd, angående alle de nødvendige ting for Hans egen ære, menneskets frelse, troen og livet, er enten udtrykkeligt klart i Skriften, eller ved god og nødvendig konsekvens kan det deduceret derfra: til hvilket ingenting må nogensinde blive tilføjet, hverken en ny åbenbaring fra Helligånden, eller fra menneskers traditioner." (1:6)

Disse gaver blev kun givet som tegn til at ledsage og vidne om apostlenes lære og prædiken, imens Skriften stadigvæk var ufuldstændig (Heb 2,3-4). Nu hvor vi har det fuldstændige Guds Ord, inspireret og ufejlbarligt, har vi ikke længere brug for disse tegn. Så ved at ønske deres tilbagekomst, viser man at man nægter at tage imod og tro på Skriften som det altilstrækkelige Guds Ord.

Udover det, fortæller Skriften os at den er bedre end alle sådanne ting. I sammenligning med faktisk at se Jesus, selv ved Hans forvandling på bjerget. Så er Skriften en "mere fast tale" (2 Pet 1,19). Lad os derfor tage os i agt for Ordet og ikke forsøge at tilbagebringe apostlenes gaver. Skriften er i stand til at "give os visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus" (2 Tim 3,15). Hvad mere har vi behov for?

For mere på dansk, klik her.