Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Mit mondhatunk az Alfa-kurzusról?

Rev. Ron Hanko

 

Semmi kétség, hogy az Alfa-kurzus nagyon népszerű. Szinte mindenki hallott róla vagy ismer valakit, aki részt vett rajta. 1997-ben mintegy 500000 ember végezte el ezt a kurzust, és még ma is sokan látogatják.

Mindazonáltal kevesen kérdezik meg, vajon ez a kurzus biblikus-e, és a bibliai igazságot tanítja-e. Ezt kell pedig tenni, különösen annak fényében, hogy honnan ered és nagyon milyen népszerű. Nem szabad hinnünk minden léleknek, de meg kell próbálnunk, hogy Istentől valók-e (ld. I János 4:1).

Ha az Alfa-kurzust a Szentírás mércéje alá vetjük, nagyon kevésnek találtatik, olyan kevésnek, hogy ahelyett, hogy ajánlanánk, inkább ellene figyelmeztetünk. Reménykedünk benne és imádkozunk azért, hogy akihez ez az írás eljut azokhoz, akik tervezik ennek a kurzusnak a látogatását, vagy csak gondolkoznak rajta, hogy ne vezettessenek félre.

Négy különös oka van annak, miért hisszük azt, hogy az Alfa-kurzust Isten népének el kell utasítania és el kell kerülnie. Ezek a következők: (1) ökumenikus hangsúlya, (2) karizmatikus eredete és tanításai, (3) egyéb nem biblikus tanai és (4) sok kulcskérdésben a tiszta bibliai tanítás hiánya. Az utolsó a legrosszabb vonása mind közül.

 

Mire jó az Alfa-kurzus?

Azoknak, akik nem ismerik az Alfa-kurzust, felvázoljuk a hátterét. A kurzust a Szentháromság anglikán templomban (Brompton, West London) fejlesztették ki és kezdték el terjeszteni. Először 1979-ben találták ki, de azóta teljesen átalakult.

Evangéliumi és „apostoli" eszköznek szánták, és több változata van, például egy a fiatalok számára. Az alapkurzus 15 órából vagy Bibliatanulmányozásból áll, és vagy egy vezető, vagy videók mutatják be mintegy 12 héten keresztül.

Az órák viszonylag rövidek, és azt ajánlják, hogy bizalmasan tartsák őket. Ezzel összhangban azt javasolják, hogy 4 óra (8-11) legyen a kurzus csúcspontja, egy hétvégi utazás („Weekend Away") részeként megtartva.

A támogatók azt mondják a kurzusról, hogy „hisszük, hogy lehetséges a keresztyén hitről tanulni és ezzel egyszerre szórakozni" (a szerző szerint „az egyház egy buli kell legyen"). A tanfolyam „szórakoztatóvá" tételéhez a Szentírás alapvető tanait eltorzítják vagy kihagyják.

 

Ökumenizmus

Az Alfa-kurzus egyértelműen ökumenikus irányultságú. Maga a kurzus szerzője ezt mondja: „Bizonyos értelemben nem fontos, milyen felekezetűek vagyunk: római katolikusok, protestánsok, lutheránusok, metodisták, baptisták, pünkösdisták, anglikánok vagy „házi keresztyének". Ami sokkal fontosabb, hogy megvan-e bennünk az Isten Lelke."

Ez az ökumenikus szellemiség egyértelműen megnyilvánul abban, hogy kik végezték el a tanfolyamot. Néhányan közülük: George Carey (Canterbury érseke), Alistair McGrath (befolyásos anglikán tudós), Dr. J. I. Packer (az Evangélikálok és Római Katolikusok Együtt jegyzője), John Wimber (a Vineyard Egyházak alapítója1), R. T. Kendall of Westminster Chapel (a torontoi áldással és egyéb eretnekségekkel áll kapcsolatban), John James (a Baptista Unió elnöke), Steve Chalke és Gerald Coates (vezető karizmatikusok).

Az Alfa széles felhívása lehet, hogy a világos bibliai tanításnak köszönhető. Valóban, egy római katolikus püspök azt mondta a tanfolyamról: „Semmi olyat nem tartalmaz, ami ellentétes a katolikus tanokkal. Sőt, mi több, csodálatos egységet nyújt a keresztyén hitben sok katolikussal, akik soha nem vonzódtak hozzá." Ezzel a hozzájárulással összhangban sok római katolikus gyülekezet és egyházközség használja ezt a tanfolyamot. Ez magában el kellene riasszon minden Biblia-hívő keresztyént a kurzustól.

 

Karizmatikus hozzáállás

A kurzus ökumenikusságával szoros kapcsolatban erősen karizmatikus. A Weekend Away kulcskérdése: „Hogyan töltekezhetek be a Lélekkel?" Erre többek között a nyelveken szólás ajándékának elnyerésére irányul a felelet.

A tanfolyam ugyanezen a vonalon azt tanítja, hogy Isten próféciákon, álmokon és látomásokon keresztül szól hozzánk. Népszerűsíti a csodálatos gyógyulásokat (John Wimber módjára, akinek a könyveit ajánlják) és olyan fizikai jelekről beszél, mint vibrálás, lélegzés a „Lélekben" és melegérzet a különböző testrészekben.

A karizmatikus benyomás annak köszönhető, hogy a Szentháromság Gyülekezet előmozdítja a „torontoi áldás" terjedését. A tanfolyam fő célja a karizmatikus mozgalmak és tanítások támogatásának tűnik.

 

A bibliai tanítás hiánya

Az Alfa valószínűleg a legrosszabb vonása, hogy nagyon keveset tanít. Azt feltételezzük, hogy a fent említett római püspök ezért mondhatta, hogy semmit nem talált, ami a katolikus tanokkal ellentmondana. A hit kulcskérdéseit szinte teljesen kihagyják, vagy csak érintőlegesen beszélnek róla.

Ez összhangban van az Alfa állítólagos céljával, ami az, hogy az „evangéliumot" egy „nem támadó" módon hirdessék, és az embereknek szórakozást biztosítsanak az „igazság" tanítása közben. Ha az evangéliumot a Szentírásból adnák elő, annak tisztaságával és igazságával, senki számára nem volna szórakoztató.

A tanítás hiánya jól összeillik a karizmatikus hangsúllyal, ami az érzelmeket és a tapasztalatokat az igazság elé helyezi. Az érzelmeknek és a tapasztalatoknak megvan a maga helyük. Mindazonáltal nem feledhetjük el, hogy az igazság az, ami szabaddá tesz,nem az érzelmek. (János 8:32)

A különleges tanok tekintetében a tanfolyam semmit, vagy legalábbis közel semmit sem mond az olyan alapvető bibliai tanításokról, mint az egyedül hit általi megigazulás, kiválasztás, Isten igazsága és szentsége, Isten közelgő ítélete és haragja, a törvény, a teljes romlottság, a bűnbánat és az újjászületés.

Ez természetesen nemcsak a széles ökumenikus hívását, hanem a „sikerét" is magyarázza. Az igaz evangéliumi tanítás ezekről „ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre." (II Korinthus 15-16)

Valószínűleg a legnagyobb hiányosság az Isten személyére irányuló komoly tanításokban mutatkozik meg. Az, hogy Isten ismerete az örök élet (János 17:3), alig mutatkozik meg a tanfolyam során. Például Isten igazsága, a bűn, a Kereszt, a Megváltás és a közelgő ítélet megértésének alapja meg sincs említve a kurzuson. Az egyedüli, amit tanítanak, Isten szeretete, ami szintén erősen el van torzítva. Lehetséges tehát, hogy valaki az egész tanfolyamot elvégzi, és még a végén is csaknem teljesen félreteszi Isten Igéjét.

 

Hamis tanítás

Amit a tanfolyamon tanítanak, gyakran nem csak félrevezető vagy nyilvánvaló hiba. Annak ellenére, hogy a Szentháromságról beszélnek, sokkal több időt és tanítást szentelnek a Szentléleknek, mint az Atya Istennek vagy éppen Krisztusnak, Jézus szavaival ellentétben (János 16:13-14).

Az Alpha megváltást illető tanítása teljesen arminiánus és szabadakarat-hirdető, azt tanítva, hogy Isten mindenkit szeret, Krisztus kivétel nélkül mindenkiért meghalt és a hit az ember döntésén alapul.

Továbbá a bűn elsősorban a „rendetlen" életben, a boldogtalanságban és egyéb problémákban nyilvánul meg, de soha nem az Isten elleni lázadást és az Ő törvényének megszegését jelenti. Csak a bűn gonosz következménye, de nem a vétkesség az, ami hangsúlyos.

A Szentírás hitelességét és elégségességét azzal a tanítással aknázzák alá, hogy Isten ma is szól „próféciákon, álmokon, látomásokon és más embereken keresztül". A nyelveken szólást és egyéb csodákat a Lélek bizonyítékainak tekintik, fizikai hőségérzet és egyéb jelenségek között, ahelyett, hogy a „Lélek gyümölcsét" keresnék, amint a Galata 5 említi.

Az Alfa kurzuson bemutatott „evangélium" egy másik evangélium, nem Jézus Krisztus megváltásának örömhíre, amit Isten az Ő megkérdőjelezhetetlen kegyelméből, hit által ajándékoz. Tartsa meg Isten az Ő Egyházát az ilyen tanítástól!

1 Újkarizmatikus gyülekezet

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.