Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Az arminiánizmus (szabad akarat) Krisztusa

Rev. Steven Houck

 

A Biblia arra figyelmezett minket, hogy az utolsó napokban, amikor mi is élünk, nagyon sok hamis Krisztus lesz, olyanok, akik azt állítják, ők a Krisztus, de valójában csalók. Jézus azt mondja: „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek." (Máté 24:4-5). Akik keresztyénnek valljuk magunkat, vigyáznunk kell. Nagyon kell figyelnünk, hogy el ne hitessenek minket. Hivatásunk, hogy egyedül az igaz Krisztusban bízzunk, Őt szeressük és kövessük. Nem cselekedhetünk semmit a napjainkban oly számosan lévő hamis Krisztusokkal.

Tudunk a kultuszok és más vallások Krisztusáról. Ő egy jó ember, egy próféta, Isten első teremtménye, egy nagy szellem, egy isteni ötlet vagy éppenséggel egy isten. De nem az igaz és örök Isten. Létezését egy másiktól nyeri, aki nagyobb nála. Ő nem a Biblia Krisztusa. Ne hitessen el minket egy ilyen Krisztus. Ő egy hamis Krisztus.

Tudunk a római katolikusok Krisztusáról. Megvallják, hogy Ő igaz Isten, aki szenvedett és meghalt bűneink bocsánatáért. Azután feltámadt, felment a mennyekbe, és újra el fog jönni. De nem tökéletes Megváltó. A római katolikusok Krisztusa nem tudja megmenteni a bűnösöket saját jócselekedeteik és a papok közbenjárása nélkül. Ő nem a Biblia Krisztusa. Ne hitessen el minket egy ilyen Krisztus. Ő egy hamis Krisztus.

Mindazonáltal van még egy hamis Krisztus, aki sokkal veszélyesebb, mint a kultuszok vagy a római katolicizmus Krisztusa. Sok embert elhitetett éveken keresztül, és még most is milliók hisznek neki. Ez a Krisztus olyan veszélyes, hogy ha nem volna lehetetlen, még a választottakat is elhitetné (Máté 24:24). Ez a Krisztus az arminiánizmus Krisztusa.

Ez a hamis Krisztus nagyon veszélyes, mert sok szempontból az Igaz Krisztusnak tűnik. Azt mondja, hogy ő igaz Isten, egyenlő az Atyával és a Szentlélekkel. Azt mondja, hogy meghalt a kereszten, hogy megmentse a bűnösöket. Még azt is mondja, hogy egyedül kegyelméből, emberi cselekedet nélkül ment meg. Ennek a Krisztusnak semmi köze a kultuszok vagy a római katolicizmus Krisztusához.

De figyeljünk! Legyünk résen! Az arminiánizmus Krisztusa nem a Biblia Krisztusa. Ne csapjon be minket!

1. Az arminiánizmus Krisztusa: minden egyes embert szeret a világon, és őszintén kívánja azok megváltását.

A Biblia Krisztusa: csak azokat szereti komolyan és csak azok megváltását kívánja, akiket Isten feltétel nélkül kiválasztott az üdvösségre (Zsoltárok 5:5, 7:11, 11:5, Máté 11:27, János 17:9-10, Cselekedetek 2:47, 13:48, Róma 9:10-13, 9:21-24, Efézus 1:3-4).

2. Az arminiánizmus Krisztusa: minden bűnösnek felajánlja a megváltását, és mindenkit hatalmában áll üdvözíteni. Felajánlása és munkája sokszor kárt szenved, mert nagyon sokan visszautasítják.

A Biblia Krisztusa: csak a választottakat hívja magához hatékonyan, és csak őket üdvözíti. Egyikük sem fog elveszni (Ézsaiás 55:11, János 5:21, 6:37-40, 10:25-30, 17:2, Filippi 2:13).

3.Az arminiánizmus Krisztusa: nem tud újjászülni és megmenteni egy olyan bűnöst, aki előbb nem választja Krisztust a saját „szabad akaratából". Minden embernek „szabad akarata" van, amivel vagy elfogadja, vagy elutasítja Krisztust. Ezt a „szabad akaratot" Krisztus nem sértheti meg.

A Biblia Krisztusa: szuverén módon újjászüli a választott bűnöst annak választásától függetlenül, mert újjászületés nélkül a lelkileg halott bűnös nem választhatja Krisztust. A hit nem az ember közreműködése a megváltásban, hanem Krisztus ajándéka, amiben szuverén módon részesíti az újjászületett embert (János 3:33, 6:44-45, 15:16, Cselekedetek 11:18, Róma 9:16, Efézus 2:1, 2:8-10, Filippi 1:29, Zsidók 12:2).

4. Az arminiánizmus Krisztusa: minden egyes emberért meghalt a kereszten, így mindenkinek lehetővé tette a szabadulást. Halála azonban az ember választása nélkül nem elég senkinek a megmentésére sem, és sokan vannak, akik elvesznek, pedig meghalt értük.

A Biblia Krisztusa: csak Isten választott népéért halt meg, így mindenkinek valódi megváltást hozott, akiért meghalt. Halála helyettes elégtétel volt, ami valóban elvette az Ő választott népének vétkét (Lukács 19:10, János 10:14-15,26, Cselekedetek 20:28, Róma 5:10, Efézus 5:25, Zsidók 9:12, I Péter 3:18).

5. Az arminiánizmus Krisztusa: sokat elveszít, akit „megmentett", mert azok elvesztették hitüket. Még ha „üdvbizonyosságot" is ad nekik, mint sokan mondják, ez a bizonyosság nem az ő akaratán vagy munkáján, hanem a bűnös döntésén alapszik, amit Krisztus elfogadásakor hozott.

A Biblia Krisztusa: megtartja az Ő választott népét, így azok nem veszthetik el üdvösségüket, de kitartanak a hitben mindvégig. Megőrzi őket Isten szuverén kiválasztó akaratából, az Ő halála által és az Ő Szentlelkének hatalmas munkája által (János 5:24, 10:26-29, Róma 8:29-30,35-29, I Péter 1:2-5, Júdás 24-25).

Amint láthatjuk, annak ellenére hogy az arminiánizmus Krisztusa és a Biblia Krisztusa első pillantásra azonosnak tűnhetnek, nagyon különbözőek. Az egyik egy hamis Krisztus, a másik az igazi Krisztus. Az egyik gyenge és gyámoltalan. Meghajol az ember szuverén „szabad akarata" előtt. A másik uralkodó Király, Aki azt akarja, ami Neki tetszik, és szuverén módon véghezviszi, amit akar.

Ha az arminiánizmus Krisztusában hiszel és őt szolgálod, akkor fel kell ismerd azt a tényt, hogy nem a Biblia Krisztusát szolgálod. Meg vagy csalva! Tanulmányozd az Írásokat, és ismerd meg az Igaz Krisztust. Imádkozz kegyelemért a bűnbánatra, és fogadd el Krisztust, mint szuverén Megváltódat.

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.