Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Ismered-e az igaz Istent?

 

Ismered-e az igaz Istent? Nem az ember képzeletének istenét, hanem a Biblia Istenét? Ez egy fontos kérdés, mert Jézus azt tanítja nekünk, hogy az örök élet Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus ismerete (János 17:3). Ahhoz, hogy örökké élj Istennel a mennyben, ismerned kell Őt.

Ha szeretnéd megismerni az igaz Istent, vedd figyelembe a következőket.

 

(1) Az igaz Isten

1. Az igaz Isten nagyon hatalmas és dicsőséges. Olyan fenséges és szent, hogy senki és semmi az egész világon nem hasonló Hozzá. Ő az örök, mindenható, mindentudó, változhatatlan Isten (Zsoltárok 113:4-6).

2. Az igaz Isten a világ Teremtője. Hat nap alatt megteremtette az eget és földet, és mindent ami bennük van. Téged is Isten teremtett (I Mózes 1).

3. Az igaz Isten a világ Gondviselője. Minden teremtményt Ő tart meg mindenható erejéből. Ő adja neked az életet és mindent (Cselekedetek 17:25, 28).

4. Az igaz Isten a világ Abszolút Parancsolója. Teljesíti örökkévaló akaratát mindenható ereje által. Isten a te Parancsolód és Királyod (Dániel 4:34-35).

 

(2) Isten parancsai

1. Mivel Isten a Teremtőd, Gondviselőd és Parancsolód, Akinek egész életedet köszönheted, Ő azt parancsolja, hogy egyedül Őt féld, mint az egy igaz Istent (Zsoltárok 33:8).

2. Isten megköveteli, hogy Őt dicsérd és szolgáld hálával telt szívvel azért, amit Ő cselekedett érted (Zsoltárok 100).

3. Isten félelmében engedelmeskedned kell Isten törvényének, amit a Tízparancsolatban adott elénk. Ennek az engedelmességnek teljesnek és tökéletesnek kell lennie (II Mózes 20:3-17).

4. Az engedelmességed a szíved szeretetéből kell fakadnia. Szeretned kell Istent teljes létedben, és ugyanígy felebarátodat is szeretned kell, mint magadat (Máté 22:37-40).

 

(3) Az ember bukása

1. Mindazonáltal nem tartod meg Isten parancsait az Iránta való szeretetből. Vétkes vagy, aki elbuktál abban, amit Isten parancsolt neked (Jób 7:20, 13:23, 40:4).

2. Semmit nem tehetsz, amit teljesen és kedves Isten előtt. Még a legjobb munkáid is haszontalanok Isten előtt (Róma 3:10-18).

3. Bűnös indulataid egy gonosz szívből származnak. Teljesen romlott belső természettel születtél (I Mózes 6:5, Zsoltárok 51:5, Jeremiás 17:9).

4. Isten a szent Egyedülvaló, aki gyűlöli a bűnt és megbünteti a vétkezőket. Isten kegyelme nélkül a pokol örökkévaló kínjaira vagy kárhoztatva (Máté 13:49-50).

 

(4) Isten szabadítása

1. Isten a Megtartó is, aki elküldte Jézus Krisztust a világba, hogy megmentse a bűnösöket vétkeiktől és a pokol örökkévaló szenvedéseitől (Ézsaiás 43:11).

2. Halálával Krisztus elszenvedte a pokol kínjait azok helyett, akik hisznek Benne. Halála által megfizette adósságukat, és bűnbocsánatot szerzett nekik (I Péter 3:18).

3. Krisztus teljesítette Isten parancsát a hívők számára, mert tökéletesen szerette Istent és megtartotta törvényét. Isten a hívőket ezért megigazítja a Krisztusban (Róma 5:19).

4. Krisztus lelki életet ad azoknak, akiket Isten megment, hogy higgyenek Őbenne. Ismerik Istent, és örülnek közösségének. Az igaz Istennel fognak élni a mennyben örökké (I János 5:20).

 

(5) Igaz hit

1. Keresed-e a bűneid bocsánatát, a Krisztusban való megigazulást és az örök közösséget Istennel? Isten ezt mondja neked: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe" (Apostolok Cselekedetei 16:31).

2. Hidd, hogy Isten a Teremtőd, Gondviselőd és Parancsolód, aki méltó a szeretetre és dicséretre. Vedd észre, hogy te egy bűnös vagy, aki elbukott az Isten-adta feladat teljesítésében, és akinek megváltásra van szüksége. Hidd, hogy Isten megment a bűneidtől Jézus Krisztus megdöbbentő halála és győzedelmes feltámadása által.

3. Az igaz hit bűnbánatra indít. Megvallod, hogy vétkes vagy, szomorkodsz bűneid és Isten ellen való lázadásod felett, és elhagyod bűneidet (Ezékiel 18:30).

4. Az igaz hit engedelmességet szül. Azt eredményezi, hogy Isten parancsolatainak megtartására igyekszel, és hálaadó életet élsz Istennek (János 2:17-19).

5. Az igaz hit hiszi, hogy a megváltás nem az ember munkája, hanem Isten ajándéka. A hívő egyedül Isten kegyelme által szabadíttatik meg (Efézus 2:8-9).

 

(6) Ismered-e?

Ismered-e az igaz Istent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust?

Ha nem, engedelmeskedj Isten parancsának: higgy Krisztusban a megváltásra.

Az igaz Isten ismerete nélkül, ami hitből származik, nincs örök életed, de a pokol örökkévaló kínjaival kell szembenézned.

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.