Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Örök büntetés

Rev. Ron Hanko

Hisszük, hogy létezik örök büntetés azok számára, akik nem bánják meg bűneiket és nem hisznek Jézus Krisztusban a megváltásra. Ők örökkévaló kínok közt fognak szenvedni a pokolnak nevezett helyen.

Miért hiszünk ilyen szörnyűséges dolgot?

  1. A Biblia világosan tanítja létét. A Máté 25:46-ban olvashatjuk: „És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre." A Jelenések 14:11 ezt mondja: „És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal…"

  2. Isten igazsága megköveteli. Minden ember az Isten ellen való lázadás állapotában van, ami abból is nyilvánvaló, hogy a nagy többségük egyáltalán nem törődik Istennek és az Ő Igéjével. A Legfelsőbb Isten, a minket teremtő Egy ellen elkövetett ilyen bűnre csak az örökké tartó büntetés megfelelő ítélet.

  3. Jézus Krisztus keresztje és halála értelmetlenné válik az örök kárhozat tagadásával, hiszen akkor nem lenne semmi, amitől a bűnösöket meg kellene menteni, és senkit nem kellene megmenteni, ha senki nincsen a pokolba vezető úton. A pokol nélkül tehát az evangélium felhívása a megtérésre felesleges, és semmi szükség nincsen bűnbánatra vagy az evangéliumban való hitre. Lehet, hogy egy vagy azok közül, akik nem hisznek sem a pokolban, sem Jézus Krisztusban.

A Biblia nem azért beszél a pokolról, hogy elveszítsd az eszed a félelemtől, hanem hogy kinyíljon a szemed (vö. II Korinthus 5:11), és hogy megmutassa, miért szükséges hinni Benne.

Senki nem fél a megsemmisüléstől vagy egy túlvilági élettől, ha az nem örökkétartó szenvedés.

Egyszer egy jól ismert ateista ezt mondta: „Egy dolog van, ami lidércnyomásként telepszik életem minden élvezetére… Attól félek, hogy a Biblia igaz. Ha biztosan tudhatnám, hogy a halál örök álom, boldog lennék; örömöm teljes lenne. Azonban… ha a Biblia igaz, örökre elvesztem. Minden kilátástalanná válik, és örökre elvesztem." Hasonlóan érzel-e?

De lehet, hogy az örökkétartó nem jelenti valóban azt, hogy „örökkön örökké"?

De azt jelenti. A Máté 25:46 ugyanazt a szót használja a gonoszok pokolbeli kínjainak és az igazak mennybeli boldogságának leírására. Ha a pokol és a büntetés nem örökkévaló, a menny és gyönyörűsége sem az. Senki nem tagadhatná tehát a poklot, aki hiszi a menny létezését.

Mégis sokon teszik, még azok között is, akik azt állítják, hiszik a Biblia igazságát. Ami korábban különböző kultuszok jellemzője volt, ma sok keresztyén jellemzőjévé vált. Például a New International Version, egy sok protestáns keresztyén által használt angol bibliafordítás teljesen eltávolította az Ótestamentumból az összes hivatkozást a pokolra, és csaknem az összeset kivette az Újtestamentumból is. Ezt sajnáljuk, de akkor sem változtatja meg a Biblia tanúságtételét.

Azt kérdezzük most, mit gondolsz a Biblia tanításáról ebben a kérdésben. Hiszed-e, hogy amit Isten mond az Ő Igéjében erről a szörnyű helyről, amit pokolnak hívnak? Ha nem, vedd figyelembe, hogy a hitetlenséged annak a veszélynek tesz ki, hogy oda kerülsz. A pokol vagy az örök büntetés tagadása a Biblia világos tanításának tagadása. Aki a Biblia világos tanítását tagadja, az hazug (I János 2:22), és egy hazug sem léphet be a mennyei királyságba (Jelenések 21:27).

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.