Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Nyolc tény a bibliai gyógyításokról

Rev. Angus Stewart

 

Íme öt egyszerű tény a gyógyításokra nézve, ahogyan azok a Bibliában szerepelnek, napjaink tipikus gyógyító összejöveteleivel ellentétben.

  1. Mindenki, aki Krisztushoz, a prófétákhoz vagy az apostolokhoz járult, mindig meggyógyult (Mt 4:23-24; 8:16; 9:35; 12:15; 14:36; 15:30-31; 21:14; Mk 6:56; Lk 4:40; 6:17-19; 9:11; Csel 5:16; 28:8-10). A Szentírásban senki sem maradt beteg, mert 100%-os sikerességi arány volt. Ez igencsak eltér napjaink gyógyító összejöveteleitől.

  2. Akiket a Bibliában meggyógyítottak, tagadhatatlanul meggyógyultak, azaz mind betegségük, mind annak elmúlta igazolható volt (I Kir 13:6; II Kir 5:14; Ézs 35:5-6; Mt 8:4, 14-15; 9:6-8, 29-31, 33; 11:4-5; 19:2; Mk 3:5-6; Lk 7:22; 13:10-17; 14:1-6; 17:14; Jn 2:23; 3:2; 4:45; 5:5-16; 6:2; 7:31; 9:1-34; 11:39-48; 12:1, 9-11, 17-19, 37; Csel 2:22; 3:7-12; 4:14-16; 5:12-16; 6:8; 8:6-8, 13; 9:33-35, 36-42; 14:3-4). Ez azt jelenti, hogy valami nyilvánvalóan nem volt velük rendben (pl. bénulás, száradt kéz, lepra, láz), és láthatóan meggyógyultak (pl. a sánta járt, a vak látott). Nincs olyan gyógyítás a Bibliában, ahol igazolhatatlan betegséget igazolhatatlan módon gyógyítottak. A bibliai gyógyítások ebben is eltérnek napjaink gyógyító összejöveteleitől.

  3. A Bibliában meggyógyított emberek teljesen meggyógyultak (I Kir 13:6; Mt 12:13, 22-23; 14:36; 15:28; Mk 1:30-31; 3:5; 5:26, 34; 6:56; 8:25; Lk 7:10; 8:35, 48; 11:14; 13:11-13; 17:14; 22:51;Jn 5:8-9; 7:23; 9:6-7; Csel 3:2, 7-9, 16; 4:9-10; 9:33-34; 14:8-10). Senki sem gyógyult meg csak részlegesen, hogy később rehabilitációra vagy orvosi gondozásra szoruljon. A bibliai gyógyítások itt is különböznek napjaink gyógyító összejöveteleitől.

  4. A Bibliában meggyógyított emberek azonnal meggyógyultak, amikor találkoztak Krisztussal, az apostolokkal vagy a prófétákkal (Mt 8:3; 15:28; 20:34; Mk 1:31, 42; 2:11-12; 5:29, 42; 7:35; 10:52; Lk 13:13; Csel 3:7; 9:17-18, 34; 16:18; 22:13), vagy amikor Isten különleges tisztviselői Isten Igéjét szólták azokra nézve, akik testileg nem voltak jelen (Mt 8:6, 13; 15:28; Jn 4:50-53), vagy amikor elvégezték az előírt cselekvést (II Kir 5:10-14; Lk 17:14; Jn 9:7). A Szentírásban senki sem gyógyult meg csodálatosan napok, hetek vagy hónapok múltán. Ebben is más a bibliai gyógyítások és a mai gyógyító összejövetelek gyakorlata.

  5. Akik a Bibliában meggyógyultak, sokféle és komoly nyomorúságokban gyógyultak meg, egyesek éppen a halálból támadtak fel (I Kir 17:17-24; II Kir 4:32-37; Mt 4:23-24; 9:35; 10:1, 8; 11:5; 15:30-31; Mk 1:32-34; 16:17-18; Lk 4:40; 7:11-17, 22; Csel 5:15-16; 8:7; 20:9-12). A Szentírás nem beszél olyanokról, akik könnyebb betegségekből gyógyultak meg (pl. megfázás), sem olyan csodagyógyítókról, akik az embereket csak bizonyos betegségekből tudták meggyógyítani. Ebben is különböznek a bibliai gyógyítások és a mai gyógyító összejövetelek.

Ha közelebbről megvizsgáljuk a sok feljegyzett bibliai gyógyítást, azt is megláthatjuk, hogy a következő három pont a mai tipikus gyógyító összejövetelekkel szemben mindegyikre igaz:

  1. Mindenki, aki a Bibliában meggyógyult, úgy meggyógyult, hogy sem percek, sem órák, sem napok, sem hetek, sem hónapok múltán nem tért vissza a betegség. A Szentírásban senki sem gyógyult meg csupán ideiglenesen. A bibliai gyógyítások ebben is eltérnek napjaink gyógyító összejöveteleitől.

  2. A Bibliában meggyógyított emberek gyógyulásához sosem kellett a tömeg felélénkítése, vagy az érzelmeikkel való játék. A bibliai gyógyulásokhoz sosem kapcsolódik harsona- vagy énekszó, zene, tánc, dráma, sem a hipnózishoz vagy autoszuggesztióhoz hasonló módszerek. A bibliai gyógyítások ebben is eltérnek napjaink gyógyító összejöveteleitől.

  3. Akiket a Bibliában meggyógyítottak, semmi ellenszolgáltatást nem kellett fizetniük. Sőt, a Szentírásban bűnös dolog a csodálatos gyógyításért pénzt vagy más javakat adni vagy venni (I Kir 13:7-8; II Kir 5:15-16, 20-27; vö. Csel 8:18skk). Mi a helyzet napjaink gyógyító összejöveteleivel?

Röviden szólva, Isten Igéjében azok, akik a gyógyulást keresték Jehova igaz küldötteinél, mindig, tagadhatatlanul, teljesen és azonnal meggyógyultak különféle és súlyos nyomorúságaikból, kiújulás nélkül, ellenszolgáltatás nélkül, és az emberekre gyakorolt érzelmi hatás keresése nélkül. E nyolc bibliai jellemző közül hány van jelen napjaink gyógyító összejövetelein, amikről akár az Olvasó is hallott? 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 vagy 8/8? A bibliai gyógyítások mind e nyolc jegyet hordozzák, napjaink állítólagos csodálatos gyógyításaitól eltérően. Emlékezzünk arra, hogy ha valahol nincs jelen mind a nyolc jegy, az azt jelzi, hogy az nem Istentől van!

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.