Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

A Lambethi cikkelyek (1595)

 

  1. Isten öröktől fogva kiválasztott (eleve elrendelt) némelyeket az életre, másokat pedig elvetett a halálra.

  2. Az életre való kiválasztás meghatározó oka nem az előre látott hit, nem az állhatatosság, nem a jócselekedetek, sem a kiválasztott ember természetével kapcsolatos, hanem egyedül Isten jótetszésének akarata.

  3. A kiválasztottak száma meghatározott és bizonyos; nem növelhető, sem nem csökkenthető.

  4. Akik nincsenek elrendelve az üdvösségre, elkerülhetetlenül elkárhoznak bűneik miatt.

  5. Az igaz, élő és megigazító hit, valamint Isten megszentelő Lelke nem veszhet el és nem távozhat el a választottaktól teljességgel és véglegesen.

  6. Az igazán hívő ember, aki megigazító hittel bír, a teljes üdvbizonyosság által („plerophoria fidei”) bizonyos bűneinek bocsánata és Krisztus által való örök üdvössége felől.

  7. Az üdvözítő kegyelem nem adatik, nem lesz általános és nem biztosíttatik minden embernek, hogy azáltal üdvözüljenek, ha akarnak.

  8. Senki sem jöhet Krisztushoz, csak ha az megadatik neki, és az Atya vonja őt: nem minden embert von az Atya a Fiúhoz.

  9. Nincs minden egyes ember akaratában vagy hatalmában, hogy üdvözüljön.


A Lambethi cikkelyeket Dr. William Whitaker, a cambridge-i teológia királyi professzora fogalmazta meg Dr. Richard Fletcher (londoni püspök), Dr. Richard Vaughan (bangori választópüspök) és Humphrey Tyndall (Ely diakónusa) közreműködésével.

A Cikkelyeket a canterbury érsek (Dr. John Whitgift) a yorki érsek (Dr. Matthew Hutton), a londoni püspök (Dr. Richard Fletcher), a bangori választópüspök (Dr. Richard Vaughan) más főméltóságokkal együtt a Lambeth palotában hagyták jóvá Londonban, 1595. november 20-án. Dr. Whitgift, Canterbury érseke néhány nappal később, november 24-én elküldte a cambridge-i egyetemnek a cikkelyeket, de nem úgy, mint új törvényeket és rendeléseket, hanem mint az ország törvényei néhány meglévő pontjának magyarázatát.

1604 januárjában Hampton Court-ban I. Jakab király, néhány főméltóság és a puritánok vezetője előtt Dr. Reynolds azt javasolta, hogy a Lambeth-ben megállapított kilenc ortodox kijelentést vegyék fel a Cikkelyek könyvébe. Az Angliai Egyház Harminckilenc cikkelyét (1563) azonban hivatalosan sosem egészítették ki a Lambethi cikkelyekkel. 1615-ben a dublini zsinaton elfogadták azokat, és belekerültek az Ír cikkelyekbe (1615), amely lényegében James Ussher munkája, akiből később egész Írország prímása és Armagh érseke lett (1625-1656). Az Írországi Egyházban a Lambethi cikkelyek egy ideig majdnem hitvallási tekintélyt képviseltek. Állítólag a Dordti zsinaton (1618-1619) az angol küldöttség bemutatta ezeket, mint az Angliai Egyház álláspontját az arminiánus vitával kapcsolatban.

Sajnos napjaink legtöbb anglikán egyháza az arminiánus szabad akaratot hirdeti szerte a világon, és a hithű Lambethi cikkelyek vagy ismeretlenek, vagy elutasítják azokat.

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.