Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Szexuális tisztaság: Krisztusért

Barry Gritters

 

A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. … Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.” (I Korinthus 6:13,18-19)

Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye. … Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához.” (Példabeszédek 5:3)

A mi áldott Urunk Jézus Krisztus azt akarja, hogy minden fiatal szűzként kerüljön a házasságba. A Krisztust szerető fiatalok békességéért és boldogságáért vesszük elő Isten Igéjének ezt az üzenetét: Isten azt akarja, hogy szűz maradj házasságod előtt. Ennek megszegését paráznaságnak nevezzük.

A Példabeszédek 5-ben és 7-ben, valamint az I Korinthus 6-ban a paráznaság elleni figyelmeztetés az egyház fiatal férfiai felé irányul. Társadalmunk azonban annyira „előrehaladt” a Biblia idejének társadalmához képest, hogy ma ez a figyelmeztetés a fiatal nőknek is szól. Nem szabad csak a nem házasokra vonatkoztatni ezeket az intéseket, hiszen a paráznaság (azaz a házasság kötelékén kívüli szexuális élet) mindig kísértés.

A paráznaság már az idők kezdete óta általánosan elterjedt. Ez az egyik legrégebbi bűn, és minden társadalomban előfordul. Pál idejében annyira általános volt, a korinthusi gyülekezetnek írt levelében ki kellett jelentenie: „A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak”. Ugyanennek a figyelmeztetésnek kell elhangoznia ma is, amikor társadalmunk sokkal előrébb van a bűnben, mint Pál idejében: a szexuális szabadosságot nyíltan népszerűsítik és dicsérik.

E bűnt elsősorban vonzereje teszi oly elterjedtté. Sok erős férfit megölt a parázna asszony („a ki az ő beszédével hízelkedik”, Példabeszédek 2:16), és sok erős nőt megölt a szerelmes férfi kísértése, akinek szája telve ígéretekkel. E bűn csábítása ennyire erőteljes, és szinte általános körű.

A paráznaság nem a legrosszabb bűn, nem is az egyetlen bűn. Nem szabad erről elfeledkeznünk! Néhányan nagyon felháborodnak, ha egy tizenéves lány teherbe esik, de semmit sem szólnak akkor, amikor az evangélium igazságát megrontják, vagy az egyház egységét pletykák teszik tönkre. Ez így nincs rendjén!

A paráznaság azonban bűn, és van valami különös istentelenség és bolondság ebben a bűnben. A Biblia erre mutat rá, amikor arról beszél, hogy „a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik” (I Korinthus 6:18). Ez az egyik, ami a paráznaságot egyedi bűnné teszi. A másik szempont az az erőszak, amit ez a bűn jelent Krisztus és menyasszonya, az egyház házasságával szemben.

Mivel a paráznaság bűn, annak kell nevezni. A XX. század jól ismert annak eufemizmusairól, arról, hogy a dolgokat nem nevezi nevükön. Mindannyian hallottunk efféle kifejezéseket. Azért nem hallunk túl sokat a paráznaságról és a házasságtörésről, mivel társadalmunk inkább úgy nevezi ezeket, hogy valaki „szexuálisan aktív” vagy „viszonya van”. Annak kell neveznünk ezt a bűnt, ami valójában: paráznaság!

Isten azt akarja, hogy azért kerüljük el a paráznaságot, mert az bűn. Ez furcsán hangozhat, mert nem ad okot arra, hogy a nem keresztyének elkerüljék a házasság előtti vagy a házasságon kívüli szexet.

Attól eltekintve, hogy bűn, van még néhány indok a paráznaság kerülésére. A szexuális tisztaság egyik oka az AIDS, a herpesz vagy más félelmes betegségek elkerülése lehet. A paráznaság érzelmi sebeket is okoz, valamint tönkreteszi a házasságot. Gondoljunk csak a szégyenre, ami a férjhez vagy feleséghez való hűtlenséggel, avagy a házasság előtti szexszel jár!

A keresztyén ember számára a legfőbb ok az, hogy Jézus Krisztus megtiltja. Jézus azért tiltja meg a paráznaságot, mert testünk a Szent Lélek lakóhelye, és kapcsolatban van Vele a mennyben (I Korinthus 6:15-17). Az a férfi vagy nő, legyen fiatal vagy idős, aki szereti Krisztust, mert Ő üdvösséget adott neki, mert megmentette a haláltól és a pokoltól, és oly dicsőséges megváltást szerzett neki, nem fog egyesülni senkivel a házasságon kívül, mert akkor magát Krisztust egyesítené egy paráznával (I Korinthus 6:15). Ez megszomorítja a lelki módon gondolkodó keresztyént.

Aki paráználkodik, és nem bánja meg bűnét, magát veszti el (Példabeszédek 6:32).

Így kell tanítanunk gyermekeinket, minél fiatalabb koruktól kezdve: a szex helye a házasságban van; a szex házasságon kívül romba dönt; a paráznaság tönkreteszi a meglévő házasságot; a paráznaság meggyalázza Istent.

A szülőknek arra kell tanítania gyermeküket, hogy féljenek a paráznaságtól, mint valamiféle képzeletbeli szörnyetegtől. A gyermekeiknek tudniuk kell a paráznaság csalárdságáról, annak vonzerejéről, hatalmáról és pusztító erejéről. Hallaniuk kell azt, amit Isten mond a Példabeszédek 7-ben: „Utána megy, … mígnem átjárja a nyíl az ő máját… sokan vannak, a kik attól megölettek. Sírba vivő út az ő háza…” (22, 23, 26-27). Meneküljetek, fiatalok, az életetekért!

Nem tanulják meg ezt a gyermekek, ha arra figyelnek, amit manapság a legtöbben beszélnek. Ezért figyelmeztet a Protestant Reformed Churches a legtöbb tévéműsor és mozifilm bolondságára: ezek hirdetik, dicsőítik és bálványozzák a szexet. Még a legártatlanabb és legértékesebb műsorokban is van szexuális tartalom, ami elferdíti a gyermekek véleményét a szextől.

A gyermekek nem tanulják meg ezt akkor sem, ha a rádió zenéire hallgatnak. A legtöbb rockzene szövege és ritmusa a szexuális szenvedélyek felszítását szolgálja. Maga a „rock and roll” elnevezés is a szexuális analógiaként szolgál. (Ezért elképzelhetetlen azt megérteni, hogy a „keresztyén” és a „rock” szavak egymás mellé kerüljenek.)

A gyermekek nem tanulnak meg félni a paráznaságtól, ha a világ táncait táncolják. Melyik fiatalt érdekli az a tánc, aminek nincsen szexuális felhangja? Azok a szülők, akik komolyan veszik gyermekük tanítását a paráznaság veszélyeiről, nem engedik őket táncolni. Ha ez radikálisnak hangzik, eszünkbe kell juttatni, hogy a Biblia a keresztyént a paráznaság kerülésére, az attól való menekülésre hívja fel (I Korinthus 6:18). Nemcsak azt mondja: „Ne paráználkodj!”, vagy „Tartsd magad tisztán a szexuális bűnöktől!” Így szól: „Menekülj ettől a bűntől teljes életeddel; kerülj el mindent, ami ebbe vinne bele téged!”

Kerülve a paráznaságot, Isten gyermekei el fogják kerülni azokat a bulikat is, ahol mértéktelen ivás folyik, mert az alkohol feloldja a gátlásokat és a korlátokat, és eltünteti e veszélyes ellenségtől való félelmet.

A szülőknek erről a bűnről különösképpen azzal kell tanítaniuk gyermekeiket, hogy jó példával járnak előttük házasságukban: ifjúságuk feleségével maradnak házasságban; nem flörtölnek mások házastársával; vonzódnak saját házastársukhoz; teljes viselkedésükben erkölcsösösek és szemérmesek gyermekeik előtt.

A fiatalok számára a házasság a menedék ezzel a romboló bűnnel szemben. Isten így szól az I Korinthus 7-ben: „De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje” (2). Mintegy 3000 évvel ezelőtt Isten ezt íratta le Izráel egyik királyával: „…örvendezz a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen” (Példabeszédek 5:18-19). Ez a keresztyén örömteli szabadulása a paráznaság minden nyomorúságából!

És ha valaki paráznaságot követett el, van bocsánat Istennél és van szabadulás annak nagy hatalmából, a Jézus Krisztusba vetett hit által!

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.