Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

„Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől?"

 

Jézus földi szolgálata vége felé közeledve ezt kérdezte azoktól, akik nem hittek benne: „Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől?" (Máté 22:42). Ezek az emberek hallhatták tanításait és láthatták csodáit, de még mindig nem hitték el, hogy Ő Isten Fia, a megígért Messiás, a Megváltó. Most válaszolniuk kellett arra a kérdésre, amit Jézus feltett nekik, és saját válaszuk által fognak elítéltetni.

Az, hogy a hitetlenség miatt mindenki elkárhozik, kiderül a kérdést követő fejezetből. Ott Jézus így szól hozzájuk és mindazokhoz, akik nem hisznek: „Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!" (Máté 23:28-39).

Ez tehát egy nagyon fontos kérdés! Annyira, hogy mindenkinek válaszolnia kell rá, és saját válasza alapján fog elítéltetni. Figyeljük csak meg a János 3:18-at: „Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében."

Te Mit gondolsz Krisztusról? Még ha nem is akarsz válaszolni erre a kérdésre,vagy nem is tartod fontosnak, mindennek ellenére egy napon felelned kell majd. Valójában nap mint nap választ adsz életmódoddal és beszédeddel, és azzal, hogy mit kezdesz életeddel. Feleletet adsz azzal, hogy mit gondolsz Krisztus Igéjéről (a Bibliáról), az Egyházáról, tanításairól, csodáiról és a bűneinkért való áldozatáról a kereszten. Ez az, amiért Jézus így szól: „Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott." (János 3:18)

Mindazonáltal észrevehetjük, hogy Jézus nem csak azt akarja, hogy véleményt nyilváníts arról, amit Ő elvégzett, csodáiról és prédikációiról. Nem csak arra kér, hogy eldöntsd, igazak-e tanításai és valódiak-e csodái. Szembesíteni akar azzal a kérdéssel, hogy beszédei és csodái bizonyítják-e azt, hogy Ő Isten Fia-e, amint állítja. „Kinek a fia?" (Máté 22:42) Ezt kérdezi Jézus. „Én vagyok az Isten Fia? Mit gondolsz Te?" Arra kér Téged, hogy válaszolj erre a kérdésre.

Ez a legfontosabb kérdés, amire valaha is válaszolnod kell. A Biblia megmondja, hogy miért, az I János 2:23-ban: „Senkiben nincs meg az Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan." Nélküle az ördög fiai vagyunk (János 8:44), és így örökre elveszünk.

Emlékezzünk arra is, hogy ez a kérdés a hit és hitetlenség kérdése. Tagadni azt, hogy Jézus Isten Egyszülött Fia az Ő elutasítása. Aki pedig Őt elutasítja, örökre elkárhozik. Annak kijelentése, hogy Ő Isten Fia, egyenlő az Atyával mindenben, emberré lett és meghalt bűneinkért, nem más, mint hinni benne az üdvösségedre. Mit felelsz? Te mit gondolsz Krisztusról?

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.