Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Ali je Kristus umrl zate?

 

Verjetno so ti že kdaj povedali, da te Bog ljubi, in da je Kristus umrl zate. Morda si celo prišel do zaključka, da stvari niti niso tako slabe. Res je, Sveto pismo govori o kazni za tiste, ki ne verujejo v Kristusa, toda če Bog ljubi vsakogar, in če je Kristus umrl za vsakogar, potem res ni nobenega razloga za zaskrbljenost, kajne?

Toda, ali veš, da ni nujno resnično to, da bi Kristus  umrl zate? Biblija razločno uči, da Kristus ni umrl za vsakogar, ampak za tiste, katere mu je dal nebeški Oče. (cf. Jn 10,11. Ef 5,25)

Ko je Kristus pred kakimi dva tisoč leti umrl na križu, je plačal za tiste, ki mu jih je dal nebeški Oče. Prevzel je njihovo mesto in umrl, ker je pretrpel kazen za njihove grehe.

To pomeni naslednje:  če je Kristus umrl zate, potem so vsi tvoji grehi odvzeti in ni več nobenega razloga, da bi se Bog jezil nate, ali da bi te kaznoval. Tako védenje bi bilo res čudovito, kajne?

Če pa Kristus ni umrl za te, potem ni zate nobenega upanja. Potem si obsojen, da pretrpiš kazen za svoj lastni greh.  Kaj to pomeni, ti pove pripoved o Kristusovem trpljenju in smrti. Zapuščen je bil v temini in zavržen od Boga. Prav tako bo tudi tebe Bog na veke kaznoval, če Kristus ni umrl zate.

Morda se ne zavedaš, kako strašna stvar je to. Sveto pismo pravi, da je kazen za greh večna tema in neugasljivi ogenj. To pomeni, da si  na veke osovražen  od Boga  in zavržen od njegove prisotnosti. (cf. Mt 13,49-50. 25,30.46)

Edini način, kako se rešiti pred omenjeno kaznijo je mogoč po Jezusovi smrti na križu. Le če je Jezus pretrpel tvojo kazen, boš rešen svoje kazni.

Kako pa veš, ali je Kristus umrl zate ali ni? Kako lahko sploh to kdorkoli ve?

Da bi bili lahko prepričan, da je Kristus umrl zate, morajo biti resnične tri stvari.

Prva, da spoznaš, da si grešnik in pred Bogom obžaluješ vsa svoja krivična dejanja, ki si jih storil zoper Njega in zoper svoje bližnje. Sveto pismo pravi temu spokorjenje.

Druga, da hočeš imeti Jezusa za svojega Odrešenika in po Božji milosti zaupati vanj. Da veruješ, da je On  Božji Sin ter  da je umrl za grehe in, kar je najbolj čudovito, da je umrl tudi zate!

Tretja, da si prizadevaš živeti novo življenje v poslušnosti troedinemu Bogu, življenje, ki kaže do Njega resnično hvaležnost za tako čudovito odrešenje.

Biblija torej naroča tebi (in vsakomur), da se pokesaš za svoje grehe in veruješ v Jezusa Kristusa  ter da si v vsem poslušen  Bogu, ne pa svojim željam.

Želimo, da razmisliš o naslednjih svetopisemskih besedah:

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«  (Jn 3,17.18 SSP)

http://www.cprf.co.uk/pamphlets/didChristdieforyou.htm

Za dodatno gradivo v slovenščini kliknite tukaj.
Za gradivo v hrvaščini kliknite tukaj.