Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Att Omdefiniera Äktenskapet

Av Rev. Angus Stewart

 

Beklagansvärd är att den nuvarande brittiska världsliga regeringen vill omdefiniera äktenskapet, så att det inte längre bara skall vara mellan en man och en kvinna, utan också mellan en man och en man och mellan en kvinna och en kvinna. Den nya lagstiftningen skulle framställa föreningen av en man och en kvinna som bara en av tre val när det gäller "äktenskap."

Den Gud som skapade människor till man eller kvinna har definierat äktenskap som en förening till en kropp mellan en man och en kvinna, som Herren Jesus lär (Matt. 19:4-5). Detta avspeglar det stora mysteriet om Kristus obrytbara äktenskap med Sin älskade brud, kyrkan, vilken består av alla Hans utkorade från världens begynnelse till dess slut Ef. 5:32). Den heliga Skrifts fastställande att äktenskap är ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna (Rom. 7:2; 1 Kor. 7:39) är väl sammanfattade i den historiska äktenskapsformeln: "så länge ni båda skall leva" och "tills döden skiljer oss åt."

En ökande acceptans, godkännande av och till och med uppmaningar till synder mot det sjunde budordet - otukt, otrohet, hordom, porr, skilsmässa på många olika grunder (sexuell otrohet är den enda godtagbara anledningen enligt Kristus i Matt. 5:32), omgifte medan ens maka lever (Matt. 5:32; Mark. 10:11-12; Luk. 16:18; Rom. 7:3; 1 Kor. 7:10-11) och sodomi och lesbianism (Rom. 1:26-27) - har öppnat vägen för statens kampanj för samkönade äktenskap.

Det är fruktansvärt att vår världsliga regering ens skulle överväga "omdefiniering" av Guds skapelsegrundade förrättning av äktenskap, något grundläggande för både familj och samhälle. Att ändra en sådan grundläggande lag är tecken på att staten förvandlas till ett fruktansvärt "odjur"vilket mer och mer marginaliserar, pressar och förföljer "den Högstes heliga" (Dan. 7:25).

Det är dessutom värre att många otrogna kyrkor, både nu och förr, har spelat en roll i detta urartande och underminering av äktenskapet. Fega pastorer har inte lyckats predika hela Guds råd om äktenskap utan fruktan och ryggradslösa äldre har inte utövat kyrkotukt på obotfärdiga syndare mot sjunde budet. Några av de frånfallna och falska kyrkorna har till och med uppmanat den världsliga regeringen att införa samkönade äktenskap med löften om att öppna portarna för att utföra sådana "äktenskap."

Men den Allsmäktige låter sig inte drivas med; Han dömer synd och överlämnar folk till deras fel. "Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet" (Rom. 1:18). Det enda sättet att bli löst från sexuell lust och, verkligen, även andra synders skuld, förorening och bojor är ånger och tro på Jesus Kristus, Guds förkroppsligade Son, korsfäst, återuppstånden och upphöjd som Herre och Frälsare. Genom Sitt Ord och Ande, kommer Kristus fortsätta bygga sin kyrka av förlåtna syndare och kämpande helgon (1 Kor. 6:9-11) och Han kommer att bevara den i det djupaste mörkers mitt. Guds oemotståndliga nåd kommer att försäkra att Hans kyrka innehåller gudscentrerade äktenskap och förbundsbarn i Kristushedrande hem - tills Lammets bröllop (Upp. 19:7-9)!

För flera skrift på svenska klicka här.